DE  EN  FR  NL
Uw ERC
Status van de reparatie en meer

Toegangscode opnieuw aanvragenAlgemene verkoopvoorwaarden
Kaffee


Algemene verkoopvoorwaarden

Euro-Repair-Center         hierna ERC genoemd
Europa-Allee 77
D-54343 Föhren

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reparaties tegen betaling en reparaties onder garantie, die ERC in opdracht van de industrie of een verkoper uitvoert.

Opdrachtverlening

De opdrachtverlening kan persoonlijk en via alle bekende media plaatsvinden.

Prijsopgave

Prijsopgaven kosten arbeidstijd en zijn dus met kosten verbonden. Indien tijdens een reparatie, waarbij een prijsopgave werd opgesteld, andere tekortkomingen worden vastgesteld, is ERC gemachtigd een nieuwe prijsopgave te maken.

Als er tijdens een reparatie, of bij het vaststellen van een prijsopgave wordt vastgesteld dat een reparatie niet rendabel is, of indien een prijsopgave door de klant wordt afgewezen, of indien de reparatie niet uitvoerbaar is (bijvoorbeeld breuk printplaat, onderdelen niet meer verkrijgbaar, vochtschade), is ERC niet verplicht het apparaat in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Wij wijzen u erop, dat de foutanalyse bij het opstellen van een prijsopgave niet alleen even zorgvuldig dient plaats te vinden als bij een '' echte reparatie'', maar dit tevens ook met meer kosten en moeite gepaard gaat voor administratie en zorgvuldige tijdelijke opslag van het apparaat.

Uitvoering van de reparatie

Reparaties worden in onze eigen werkplaats uitgevoerd. Indien een reparatie bij ERC niet mogelijk is, sturen we het apparaat op verzoek en voor rekening van de klant door naar een erkende werkplaats. Reparatietermijnen kunnen hierdoor veranderen.

Betaling

In principe dient de betaling bij aflevering van het gerepareerde apparaat te geschieden. Indien dit niet mogelijk is, dient de betaling bij voorafbetaling of per overschrijving plaats te vinden. De beslissing daarover is aan ERC.

Overdracht en bewaring

Na afloop van de reparatie wordt de plaatselijke klant geïnformeerd. Het apparaat dient dan binnen 2 weken te worden afgehaald. Niet afgehaalde apparaten worden na 3 maanden volgens voorschrift afgevoerd. De kosten komen voor rekening van de eigenaar.

Garantiereparatie en aansprakelijkheid van ERC

ERC geeft 6 maanden garantie op reparatie. Dit geldt alleen voor de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Voor de ingebouwde onderdelen nemen we de van de fabrikant / leverancier aan ERC verleende garantieperiode over.

Bij reclamatie op een reparatie beperkt zich het recht van de klant tot herstelling. Onder de volgende voorwaarden wijzen wij een garantiereparatie af:

Oneigenlijk gebruik, installatie en aansluiten van het apparaat. Transportschade, overspanningsschade, vochtschade, schimmel, wijziging van systeeminstellingen en installatie/wijziging van de software. Schade of gewijzigde eigenschappen die wordt/worden veroorzaakt door het aansluiten van andere componenten.

ERC is niet aansprakelijk voor eigenschappen, die de fabrikant in zijn technische specificaties beschrijft.

Wanneer een apparaat bij ERC wordt beschadigd, wordt deze schade gratis door ERC hersteld. Indien een reparatie niet mogelijk is, of de kosten onevenredig hoog zijn, wordt de actuele waarde van het apparaat vergoed.

ERC is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens bij de reparatie. De verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van de gegevens bij overdracht van het apparaat ligt uitsluitend bij de klant.

Gegevensbescherming en bevoegde rechtbank

Persoonlijke gegevens worden bij een garantiereparatie aan de fabrikant gestuurd als dit voor de garantieaanspraak nodig is. De bevoegde rechtbank is Trier.


Info