DE  EN  FR  NL
Uw ERC
Status van de reparatie en meer

Toegangscode opnieuw aanvragenPrivacybeleid
Kaffee


Privacybeleid


Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming alsook met deze databeschermingsrichtlijn. Door het gebruik van onze website stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven:

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, in zoverre mogelijk, altijd op vrijwillige basis. De verwerking van uw gegevens is bij ons noodzakelijk bij de uitvoering van een contract, of bij het doorvoeren van precontractuele maatregelen. Dit omvat ook de overdracht van deze gegevens aan dienstverleners (bijv. expediteurs, pakketbezorgers), die in opdracht van ons de uitvoering van contractuele diensten voor u verzorgen.

Als u ons uw e-mailadres opgeeft, sturen wij u automatisch reparatiestatusberichten. Deze dienen om onze klanten te informeren over de actuele status van hun serviceopdracht. Indien u geen reparatiestatusberichten wenst, kunt u ons dit mededelen op Service@Euro-Repair-Center.de.

Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens, zoals datum en tijd en geopende pagina's, resp. de naam van het opgehaalde bestand, voor statistische doeleinden op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens rechtstreeks betrekking hebben op een persoon.

Wij wijzen erop, dat datatransmissie via internet (bijv. in het geval van communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Alle persoonlijke gegevens worden slechts zolang opgeslagen, als voor het aangegeven doel strikt noodzakelijk is (verwerking van uw aanvraag of uitvoering van een contract). Hierbij wordt rekening gehouden met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. Deze databeschermingsrichtlijn is uitsluitend van toepassing op het gebruik van onze website. Deze is niet van toepassing op websites van andere dienstverleners, waarnaar we slechts via een link verwijzen.


Cookies

De websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen uw computer geen schade toe en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session cookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van het apparaat bewaard tot u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen we uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en deze slechts in individuele gevallen aanvaardt, de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of altijd activeert. De automatische verwijdering activeert als u uw browser sluit. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.


Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart de informatie in zogenaamde server logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt.
Het betreft de volgende informatie:

  • Type / versie van browser
  • Besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer
  • tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens zijn niet specifiek gebonden aan een individu. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere bronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te onderzoeken, wanneer concrete bewijzen van onrechtmatig gebruik bekend zijn.


Contact

Als u ons via het contactformulier aanvragen verstuurt, wordt de door u verstrekte invoer in het aanvraagformulier bewaard om de aanvraag te behandelen en in het geval van follow-upvragen. Deze gegevens zullen niet zonder uw toestemming worden vrijgegeven.    Info